Om Wetact

Wetact ska vara en samarbetspartner som medvetna kunder vänder sig till för att få inspiration och idéer på hur de ska öka sin försäljning. Vi vill skapa ett värde för dem som väljer oss som leverantör.

Vår historia

2000 grundades Wetact Produkter AB med fokus på att främst marknadsföra och sälja förbrukningsmaterial till livsmedelssektorn. Med åren som gått har produktsortimentet vuxit i takt med den erfarenhet och produktutveckling vi fått genom åren.

Idag står Wetact som en symbol för pålitlighet och innovation, representerande ett urval av marknadsledande varumärken och företag. Våra partnerskap genomsyras av förtroende och en gemensam drivkraft för teknisk framåtanda, vilket har lett oss till att finjustera vårt sortiment till perfektion för den skandinaviska marknaden. Wetact kan idag leverera allt inom restaurang, livsmedelsbutiker samt fack- och dagligvaruhandeln och vi har en rikstäckande serviceorganisation med mycket kompetent personal.

Vår affärsidé

Vårt uppdrag är enkelt men kraftfullt: att vara den samarbetspartner våra kunder litar på när det kommer till inspiration och idéer för att förbättra deras försäljning och drift. Vi är inte bara en leverantör; vi är medskapare av värde för varje kund som väljer oss.

Affärsidé som driver framgång, Wetact levererar inte bara produkter, vi levererar lösningar. Vår affärsmodell är byggd på att göra det komplexa enkelt, tillgängligt och lönsamt för våra kunder inom restaurang, livsmedelsbutiker, fackhandeln och dagligvaruhandeln. Vi strävar efter att varje interaktion med våra kunder ska leda till en möjlighet – en möjlighet att öka intäkter, effektivisera verksamheten och glädja slutkonsumenten.

Vi vet att våra kunders framgång är vår framgång, och det är därför vårt sortiment alltid reflekterar marknadens krav – kvalitet, innovation och attraktionskraft.

Välj Wetact, inte bara för vad vi erbjuder, utan för vad vi skapar tillsammans med dig.